Prezydent RP podpisał ustawę o skok z 2009 r. !!!

Śpieszę poinformować, że Prezydent RP w dniu 11 lipca 2012 r. podpisał ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych ! (zob. strona Prezydenta RP). Nowa ustawa o skok z 2009 r. wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 5, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, art. 83 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia. Tym samym, z dniem wejścia w życie nowej ustawy, zostanie uchylona ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 1, poz. 2 ze zm.).  Z tym samym dniem Kasa Krajowa przestanie wykonywać prywatny nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo - kredytowymi, które zostaną poddane państwowemu nadzorowi wykonywanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kategoria