Projekt uchwały Sejmu w sprawie niezgodności w ustawie o skok z 2009 r. został przyjęty przez Komisję Finansów Publicznych

Dzisiaj (9 maja 2012 r.) Komisja Finansów Publicznych w końcu przyjęła projekt uchwały Sejmu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Projekt trafi następnie do Marszałka Sejmu. Projekt przewiduje m.in. uchylenie art. 17 i zmianę treści art. 91 ust. 1 i 2. Przebieg tego posiedzenia można zobaczyć pod tym adresem. Cóż… aż tyle zamieszania o poprawienie 2 (słownie : dwóch) artykułów i skorygowanie pewnych oczywistych niespójności będących konsekwencją upływu czasu (chodzi np. o zmianę art. 36 ust. 3 przez podanie nowej ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim w miejsce starej, która już przestała obowiązywać). Jeden z posłów wnioskował nawet o podjęcie przez Komisję uchwały o uznaniu jej poprzedniego posiedzenia za niebyłe :) Trudno nie odnieść wrażenia, że części posłów chodziło po prostu o wydłużenie procedury legislacyjnej.

Kategoria