Przewodniczący KNF informuje Senat RP o sytuacji w systemie SKOK

W dniu 20 listopada 2014 r. Przewodniczący KNF przedstawił w Senacie RP informację na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków.  Treść wystąpienia przewodniczącego KNF została ujęta w stenogramie z 65 posiedzenia Senatu RP VIII kadencji (2 dzień), który jest dostępny tu. Warto jednak zapoznać się z całością gorącej debaty, jaka rozgorzała po tym wystąpieniu !