Zmiany w definicji pieniądza elektronicznego - tabela