Konferencja - Rozporządzenie MiCA

Zapraszam na II Ogólnopolską Konferencję Naukową "Finanse i nowe technologie - aspekty prawne" organizowaną przez Koło Naukowe Rynków Finansowych oraz Katedrę Prawa Gospodarczego i Finansowego Uniwersytetu Opolskiego, która odbędzie się on-line w dniu 13.05.2022 r. i będzie poświęcona rozporządzeniu MiCA (projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów).  Na konferencji wygłoszę on-line referat "Zakres stosowania rozporządzenia MiCA". Więcej zob. tu.

Aktualizacja: Konferencja zakończyła się pełnym sukcesem :)  Przy niniejszym wpisie załączam prezentację, która, co należy podkreślić, stanowiła tylko uzupełnienie wygłoszonego referatu.